Warning: file_put_contents(/home/thungpha/domains/thungphasuk.go.th/public_html/media/com_pagebuilderck/compiled/pagebuilderck_thE0B882E0B988E0B8B2E0B8A7E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B88AE0B8B2E0B8AAE0B8B1E0B8A1E0B89EE0B8B1E0B899E0B898E0B98C184E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8A7E0B894E0B8A3E0B8B2E0B884E0B8B2E0B88BE0B8B7E0B989E0B8ADE0B8A7E0B8B1E0B8AAE0B894E0B8B8E0B881E0B988E0B8ADE0B8AAE0B8A3E0B989E0B8B2E0B887E0B895E0B8B2E0B8A1E0B982E0B884E0B8A3E0B887E0B881E0B8B2E0B8A3E0B882E0B8A2E0B8B2E0B8A2E0B897E0B988E0B8ADE0B8AAE0B988E0B887E0B899E0B989E0B8B3E0B980E0B882E0B989E0B8B2E0B8AAE0B8B9E0B988E0B89EE0B8B7E0B989E0B899E0B897E0B8B5E0B988E0B881E0B8B2E0B8A3E0B980E0B881E0B8A9E0B895E0B8A3E0B89AE0B989E0B8B2E0B899E0B89CE0B8B2E0B8AAE0B8B8E0B881E0B8ABE0B8A1E0B8B9E0B988E0B897E0B8B5E0B9886E0B894E0B989E0B8A7E0B8A2E0B8A7E0B8B4E0B898E0B8B5E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8A7E0B894E0B8A3E0B8B2E0B884E0B8B2E0B8ADE0B8B4E0B980E0B8A5E0B987E0B881E0B897E0B8A3E0B8ADE0B899E0B8B4E0B881E0B8AAE0B98Cebidding_compiled.css): failed to open stream: File name too long in /home/thungpha/domains/thungphasuk.go.th/public_html/administrator/components/com_pagebuilderck/helpers/pagebuilderckfront.php on line 160
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข - ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการขยายท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาสุก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการขยายท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาสุก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561 10:52
เขียนโดย รสจรินทร์ เอกพุทธา
ฮิต: 280

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการขยายท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาสุก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)